Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον ημερήσιο τύπο, από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι 31/12/2014.

Γιθα τη σχετική σύμβαση βλ. συνημμένα.

Συνημμένα:SYMVASI_DITSAE_2014_STOMHTROO.pdf