Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

Σύμβαση για Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/1998) -Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013 - Παρακολούθηση της λογιστικοποίησης με διπλογραφικό τρόπο όλων των οικονομικών γεγονότων από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και Παρακολούθηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συνημμένα. 
Συνημμένα:SYMVASI_KLADIKOU2014_STOMHTROO.pdf