Νέα Πρώτη σελίδα

Σύμβαση αναθεσης για

Α. τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ήτοι:

1. δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε περισσότερο από 5.000 φύλλα κατά έκδοση το εκατοστό 3,00 ευρώ ή το χιλιοστό 0,30 ευρώ
2. δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε λιγότερα από 5.000 φύλλα κατά έκδοση, το εκατοστό 2,00 ευρώ ή το χιλιοστό 0,20 ευρώ
3. δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο (πλειστηριασμοί, μειοδοτικοί διαγωνισμοί, εκμισθώσεις, μισθώσεις αγορές ακινήτων κλπ και επιβαρύνουν ιδιώτες τελικοί μειοδότες,πλειοδότες, το εκατοστό 5,00 ευρώ ή το χιλιοστό 0,50 ευρώ.
 
Β. για τις δημοσιεύσεις Εμπορικού Περιεχομένου, διαφημίσεις, ανακοινώσεις, ειδικές σελίδες ημερησίου-περιοδικού τύπου, ξένες δημοσιεύσεις, ισολογισμοί, απολογισμοί, προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, δικόγραφα, ψηφίσματα, κοινωνικά, μικρές αγγελίες κ. α., ισχύει το εμπορικό τιμολόγιο ημερήσιου-περιοδικού τύπου χωρίς χρέωση αγγελιόσημου και κάθε φορά θα γίνεται ιδιαίτερη συνεννόηση ως προς το ύψος χρέωσης της εν λόγω δημοσίευσης
 
Περισσότερα βλ. συνημμένα.
Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΤΣ 15SYMV002664402.pdf