Νέα Πρώτη σελίδα

 

Την Τρίτη 10/01/2017 στην αίθουσα ΔΕΣΚοι (ισόγειο), θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική ημερίδα διάχυσης τελικών συμπερασμάτων του προγράμματος: 


"Εξετάζοντας το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Μια υπολογιστική προσέγγιση" 

με επιστημονικά υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Β. Γεωργιάδου.


Επισυνάπτεται η Πρόσκληση της ημερίδας καθώς και το πρόγραμμα αυτής.

Συνημμένα:Αφίσα και πρόγραμμα(1).pdf
Συνημμένα:Πρόσκληση ημερίδας.pdf