Το Πάντειο Πανεπιστήμιο από κοινού με το Χαρακόπειο Πανεπστήμιο

θα φιλοξενήσουν τις εργασίες του 13ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας

στις 29 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου με θέμα: “(Un)Making EuropeCapitalismSolidaritiesSubjectivities”.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων και για άλλες σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται  στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://esa13thconference.eu/