Νέα Πρώτη σελίδα

 Από τη Γραμματεία Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, σας γνωστοποιείται ότι την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης (Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών (δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη). 

Συνημμένα:Γνωστοποίηση Κλήρωσης.pdf