Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 

θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας
του Τμήματος Ψυχολογίας,

στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου

ΩΡΑ 10.30 & 12.30 

σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο

 

 

 

https://www.psychology-panteion.com/ceremony