Νέα Πρώτη σελίδα

 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017

Προς

τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

   

Αγαπητοί/-ές,

 Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη του διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι εργασίες κατάρτισης της σχετικής σύμβασης ξεκίνησαν με τη δημοσίευση του νέου Νόμου για τις συμβάσεις τον Αύγουστο 2016, ενώ η προκήρυξη αναρτήθηκε τον Νοέμβριο 2016. Εντούτοις, η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.

 Η παλαιά σύμβαση έληξε στις 31/12/2016 και έγινε η επιτρεπόμενη από τον Νόμο παράταση των δύο μηνών. Κατά συνέπεια, υφίσταται πλέον κενό στην υπηρεσία καθαριότητος μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Μετά από συνεννόηση της Πρυτάνεως με τον Δήμαρχο Αθηνών κ. Καμίνη και Καλλιθέας κ. Κάρναβο, θα παρασχεθεί στο Πανεπιστήμιό μας βοήθεια σε θέματα καθαριότητας προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση.

 Τα μέλη της Πρυτανείας θα οργανώσουν και θα συμμετέχουν σε συνεργεία καθαρισμού σε εθελοντική βάση. Καλούνται οι φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου μας.

  

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη

 

        Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως                                                                                Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού                                               Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

         Καθηγητής Β. Κουγέας                                                                                          Καθηγητής Ν. Λέανδρος

 

 

Συνημμένα:Ανακοίνωση.docx