Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης ανακοινώνεται ότι 

 
απο το απόγευμα της Τετάρτης 8 Μαρτίου 2017 η πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους. 
Είμαστε σε ενέργειες αποκατάστασης του και θα υπάρξει πρόσθετη ενημέρωση.