Νέα Πρώτη σελίδα

 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της TETAΡΤΗΣ

του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με θέμα:

 

Monumentalization and the ‘banal’ chronotopes of nationalism in Turkey

Ομιλήτρια

M. Ahiska

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 22α Μαρτίου 2017

και ώρα 15.00-17.00

στην αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου.

Συνημμένα:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2017 .docx