ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αθήνα, 21 Nοεμβρίου 2016

Αριθ. πρωτ. : 6031

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Σάββατο 03-12-2016

1ο Μάθημα:

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία [Κ.Μ. 300604]

ώρα: 10.00-12.00

Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)

2ο Μάθημα:

Αρχές Κοινωνιολογίας Ι [Κ.Μ. 300012]

ώρα: 12.30-14.30

Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)

 

Κυριακή 04-12-2016

3ο Μάθημα:

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη [Κ.Μ. 300643]

ώρα: 10.00-12.00

Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)

 

Προσοχή: Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος