Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

  Συμπληρωματικός πίνακας επιτυχόντων μετεγγραφής χωρίς μοριοδότηση σύμφωνα με παρ. 8 του αρ. 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) στα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου και διαβιβαστικό με συνοδευτικές διευκρινίσεις.  

 

Συνημμένα:Διαβιβαστικό Μετεγγραφών Χωρίς Μοριοδότηση.pdf
Συνημμένα:ΠΑΝΤΕΙΟ.pdf