Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κατά τη συνεδρίασή της της 25ης Ιανουαρίου 2017 ενέκρινε την μετεγγραφή και μετεγγραφή μετά από ένσταση για το ακ. έτος 2016-2017 των φοιτητών όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Καλούνται οι ανωτέρω να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, και ώρες 10.30 έως 13.30 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους.

Συνημμένα:Ανακοίνωση έγκρισης μετεγγραφών 2016-2017 τμήμα Κοιν.Ανθρωπολογίας.docx