Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, ότι την Δευτέρα 27-03-2017 θα πραγματοποιηθεί  η ορκωμοσία  σύμφωνα με τις κατωτέρω καταστάσεις.

Με το τελετουργικό του Πανεπιστημίου προηγείται ενδυμασία με την τήβεννο του Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Γραμματεία του Τμήματος, 1 ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα της ορκωμοσίας σας, έχοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 
Συνημμένα:ορκωμοσία μεταπτυχιακών 27-03-17 (1).odt