Στέγαση

 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ακίνητο όπου στεγάζεται η Φοιτητική Εστία. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας λόγω ανακαίνισης. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση φιλοξενούνται σε εστίες άλλων Πανεπιστημίων ή τους χορηγείται με προϋποθέσεις το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (βλέπε Στεγαστικό Επίδομα).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym