Υγειονομική περίθαλψη

 

 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 4452/2017 (Α 17) παρ. 3 του άρθρου 31, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Ν. 4368/2016 (Α 83) άρθρο 33, οι ανασφάλιστοι φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με την γνωστοποίηση του Α.Μ.Κ.Α.. Με την εφαρμογή του Ν. 4452/2017 δεν εκδίδονται βιβλιάρια υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές.

Από τη Φοιτητική Μέριμνα

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym