Ανακοινώσεις σπουδών

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AΤΗΕΝΑCARD

 

Σε ό,τι αφορά στην έκδοση νέας προσωποποιημένης κάρτας οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμα ακαδημαϊκή ταυτότητα, μπορούν να προβούν στην έκδοσή της μόνο στα ενεργά εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ,  καταχωρώντας το δικαίωμά τους για μειωμένο κόμιστρο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • • Πρόσφατη φωτογραφία. ( Αν δεν έχετε, θα φωτογραφηθείτε επί τόπου).
  • • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ίδρυμα.
  • • Επίσημο έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ο ΑΜΚΑ σας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Σε ό,τι αφορά στην ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο οι Φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χρειάζεται να μεταβούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, στα ενεργά εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματός τους στις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard που έχουν ήδη στην κατοχή τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard είναι:
  • Η ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος της ιδιότητας τους και
  • Το έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) .

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που δεν θα προβούν στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μέχρι να την ολοκληρώσουν, θα μετακινούνται με κόμιστρο κανονικής τιμής.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και το ωράριο λειτουργίας τους δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο :
http://www.stasy.gr/index.php?id=77
 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym