Ανακοινώσεις σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ           
 
Το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  προκηρύσσει  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2018‐2019,  τη  χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του  Κληροδοτήματος  «Εμμανουήλ  Σακλαμπάνη»,  σε  πτυχιούχους  όλων  των  Τμημάτων  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  για  μεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
 
 Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  στη  Γραμματεία  της  Κοσμητείας  της  Σχολής  Θετικών  και Τεχνολογικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου  Κρήτης,  στο  κτίριο  διοίκησης ΙΙ, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020, ότι προβλέπεται στη συνημμένη προκήρυξη.
 
Συνημμένα: Η προκήρυξη, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym