Ανακοινώσεις σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021

Ανακοινώνεται πως στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη και η εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία" (ακαδ. έτους 2020-2021).

 
(αναλυτικότερα εδώ
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym