Ανακοινώσεις σπουδών

Λειτουργία της πλατφόρμας openeclass

 

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση σε υλικό και λογισμικό της ασύγχρονης πλατφόρμας openeclass.panteion.gr και είναι έτοιμη για χρήση.

Ακολουθούν οδηγίες όπως έχουν δημιουργηθεί και δίνονται από την ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας openedclass (ομάδα Τηλεκπαίδευσης ) του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet).

Εγχειρίδια στα κάτωθι links:

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥTH

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym