Ανακοινώσεις σπουδών

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Επικοινωνίς, Μέσων και Πολιτισμού

 

 

Προκήρυξη

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:

α) στην Πολιτιστική Διαχείριση,

β) στην Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,

γ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym