Ανακοινώσεις σπουδών

Πρόβλημα διαδικασίας Μετεγγραφών.

Λόγω προβλήματος στη διεπαφή της βάσης δεδομένων του πανεπιστημίου με την εφαρμογή των μεταγραφών του Υπουργείου Παιδείας η διαδικασία δεν είναι εφικτή.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym