Ανακοινώσεις σπουδών

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΜΜ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 
erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym