Ακαδημαϊκά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΑ - ΚΑΘ. ΘΕΟΔ. ΠΑΛΑΣΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, λόγω των έκτακτων αναγκών και της απόφασης της Συγκλήτου, υιοθέτησαν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ΠΠΣ και στο ΠΜΣ. Τα μαθήματα οργανώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία από όλα τα μέλη ΔΕΠ με εξ αποστάσεως διαλέξεις, ανάρτηση εργασιών και εκπαιδευτικού υλικού στο e-class.

Η ανταπόκριση από τους φοιτητές του Τμήματος ήταν άμεση και θερμή με συμμετοχή που, σε κάποιες περιπτώσεις, υπερέβαινε και αυτή της δια ζώσης διδασκαλίας. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα είναι θετικότατη και σε αυτό το πνεύμα προχωράμε μέχρι να λήξει η καραντίνα και να τα πούμε από κοντά στο φυσικό μας χώρο, στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παίρνω αυτή την ευκαιρία να συγχαρώ όλα τα μέλη του τμήματος και τους φοιτητές μας για την αξιόλογη προσπάθεια και ζήλο που επιδεικνύουν για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο τους. Τα συγχαρητήρια μου επίσης στο προσωπικό της γραμματείας μας και του τμήματος μηχανοργάνωσης για την επιτυχή και αγόγγυστη προσπάθεια τους.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β ΠΑΛΑΣΚΑΣ 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym