Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση –υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της εταιρείας OTS

Αρ. πρωτ. ΔΟΔ/ 17    (CPV 72261000-2)

 

Συνημμένα