Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και εγκατάστασης στους χώρους του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων

ΑΔΑ: ΩΚΟΝ469Β7Α-923


Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ