Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ SERVERS - ΑΔΑ: 669Ε469Β7Α-ΡΔ1 και ΑΔΑΜ: 20SYMV006666958

Δείτε εδώ την σύμβαση για την προμήθεια δύο (2) servers ΑΔΑ: 669Ε469Β7Α-ΡΔ1 και ΑΔΑΜ:  20SYMV006666958.

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym