Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣYΜΒΑΣΗ ΑΝAΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΠΑΝΔΗΜΟΣ»

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 6ΤΝΗ469Β7Α-Χ4Λ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10/4-6-2020
Θέμα: Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών επαναφοράς δεδομένων και υπηρεσιών της ψηφιακής βιβλιοθήκης «Πάνδημος»
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ τη σύμβαση ανάθεσης.

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym