Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών προμήθειας και εγκατάστασης WEB εφαρμογής για την υποβολή δικαιολογητικών από τους αιτούμενους παροχών φοιτητικής μέριμνας φοιτητές

Δείτε εδώ την σύμβαση με ΑΔΑΜ: 20SYMV006859166.

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym