Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Σύμβαση για την προμήθεια 24 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΑΔΑ: 9Κ0Ι469Β7Α-8ΛΑ ΑΔΑΜ: 20SYMV006895027)

 

Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 9Κ0Ι469Β7Α-8ΛΑ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12/19-6-2020
Θέμα: Σύμβαση για την προμήθεια 24 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym