Ορκωμοσίες

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 28-11-2019 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τήματος  εδώ και εδώ.