ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος Κοινωνιολογίας

------------------

 

Εξεταστέα ύλη στο Μάθημα: Αντεγκληματική Πολιτική (Διδάσκουσα ΕΣΠΑ: Κοντοπούλου Ελένη)

Από το βιβλίο της Delmas- Marty M., Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής",(μετάφραση & προλογικό σημείωμα Χ.Ζαραφωνίτου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα : (σελ. 27-95 και 373-379):
A) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ι) Οι έννοιες και η σημασία τους
Το πέρασμα από τις αντεγκληματικές πολιτικές στην αντεγκληματική πολιτική
Το εγκληματικό φαινόμενο
Οι απαντήσεις του κοινωνικού σώματος
 ΙΙ) Αντεγκληματική πολιτική και υποβόσκοντα ιδεολογικά ρεύματα
Το φιλελεύθερο ιδεολογικό ρεύμα
Το εξισωτικό ιδεολογικό ρεύμα και οι τάσεις του
Το αυταρχικό ιδεολογικό ρεύμα και οι τάσεις του
 ΙΙΙ) Τα θεμελιώδη πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής
 
Από το βιβλίο της Ζαραφωνίτου Χρ., "Πρόληψη της Εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο", εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003: (σελ.9-42, 43-109, 154-191)

 

Β) ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Ι) Πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο (έννοιες και πολιτικές)
 Η πρόληψη ως στόχος της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής
Διακρίσεις της πρόληψης
Το συμμετοχικό πρότυπο
Η πρόληψη σε τοπικό επίπεδο
Ο ρόλος της κοινότητας
Οι πολιτικές επιτήρησης
Η πολιτική της μηδενικής ανοχής
 
ΙΙ) Τα θεμελιώδη πρότυπα σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο
Βασικές κοινές αξίες
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της πρόληψης: Τοπικά συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας στη Γαλλία.
Η Βρετανική εκδοχή της ‘κοινοτικής πρόληψης’
Ο ρόλος του Βορειοαμερικανικού προτύπου: το παράδειγμα των Η.Π.Α. και του Καναδά
Η Ελληνική εμπειρία
ΙΙΙ) Ο ρόλος της εγκληματολογικής έρευνας στη χάραξη και άσκηση της αντεγκληματικής πολιτικής
Η έρευνα και τα είδη της
Οι δυσχέρειες
Οι έρευνες αξιολόγησης: βασικά στοιχεία, λειτουργίες και είδη αξιολόγησης
Βασικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αξιολόγηση της πρόληψης
 

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ: 013)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1) Ό,τι θα έχει παραδοθεί στο αμφιθέατρο ως το πέρας των παραδόσεων του Εξαμήνου.

2) Από το βιβλίο του Τζον Λοκ Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Χρήστου Ξανθόπουλου, Εκδόσεις Παπαζήση 2016), οι φοιτητές-τριες θα κληθούν να σχολιάσουν σημεία από όλο το βιβλίο, αλλά ιδιαιτέρως από τις σελίδες 115-228, 251-266, 298-302, 486-532, 602-613, 636- 706, 857-910, 1030-1046, 1120-1132. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να έχουν το βιβλίο μαζί τους.

3) Οι σημειώσεις που είναι αναρτημένες στον Πάνδημο (Ξανθόπουλος – «Εισαγωγή στην Επιστημολογία»).

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 204)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1)Ό,τι θα έχει παραδοθεί στην τάξη ως το πέρας των παραδόσεων του Εξαμήνου.

2) Οι σημειώσεις που είναι αναρτημένες στον Πάνδημο (Ξανθόπουλος – Κοινωνική θεωρία της γνώσης 1)

3) Από το βιβλίο του Χρήστου Ξανθόπουλου, Συμβολές στην Κοινωνική θεωρία της γνώσης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2015, οι σελίδες: 31-159.

4) Οι φοιτητές- τριες που έχουν αναλάβει γραπτή εργασία πρέπει να είναι έτοιμοι να την υποστηρίξουν προφορικά την ημέρα των εξετάσεων. 

___________________________________________

Υπενθυμίζεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ΄εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" να καταθέσουν μέχρι 31 Ιανουαρίου ε.έ το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας στη γραμματεία.

 

Από τη γραμματεία του Τμήματος

__________________________________________

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΑΣ. ΚΑΝΤΖΑΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε, 2018-19

--«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι» (Κωδ. 613), ΥΠ., Γ’ ΕΞΑΜ.

*Βιβλίο: Μ. Ν. Αντωνοπούλου, Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας. Κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία, Αθήνα: εκδ. Σαββάλας:

-Εισαγωγή έως και το κεφάλαιο 3, σελ. 17-278 - περιλαμβάνει το έργο των κλασικών κοινωνιολόγων Κοντ, Μαρξ και Ντυρκέμ.

--«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι» (Κωδ. 708), Υπ. Επ., Ε’ Εξαμ.

*Βιβλίο: Β. Καντζάρα (2008) Εκπαίδευση και Κοινωνία: Κριτική Διερεύνηση των Κοινωνικών Λειτουργιών της Εκπαίδευσης, Αθήνα: εκδόσεις Πολύτροπον:

Κεφ. 1, Κεφ. 2 (ενότητα 2.5), Κεφ. 3 (ενότητες: 3.1 έως 3.5, και από την ενότητα 3.6 -τη θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου), Κεφ. 4 (ενότητες: 4.1 έως και 4.6), Κεφ. 5 (ενότητες 5.1, 5.2 ,5.4, 5.5) και Κεφ. 6.

*Φάκελος κειμένων με τίτλο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι, Αθήνα 2010 (ανευρίσκεται στη Βιβλιοθήκη και αναρτημένος στο open e-class): κεφ. 1 και 2 (βλ. πίνακα περιεχομένων του φακέλου).

 

 Ακύρωση μαθήματος "Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία"  (ΚΜ117) την Πέμπτη 17/01. 

 

 (211) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Υποχρεωτικό-Επιλογής

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Γεωργοπούλου

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

* Η φιλοτεχνολογική και τεχνοφοβική προσέγγιση των νέων τεχνολογιών

* Κοινωνία της πληροφορίας – Η σημασία του όρου

* Η ιστορική πορεία ανάπτυξης του Διαδικτύου

* Αρχιτεκτονική του Διαδικτύου και τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας

* Η οικονομία της ψηφιακής πληροφορίας (οικονομία της αφθονίας, οικονομία του δώρου, οικονομία της προσοχής, η εργασιακή ηθική των χάκερ)

* Η υπονόμευση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) – Το παράδειγμα του ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού (free/open software)

* Η κουλτούρα του Διαδικτύου

* Εικονικές κοινότητες

* Η πολιτική του Διαδικτύου

* Ψηφιακό Πανοπτικόν και ελευθερίες

* Ψηφιακό χάσμα και ψηφιακή διαίρεση

Η εξέταση του μαθήματος είναι προφορική.

30131 (Μετα)νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία

Διδάσκουσα: Γεωργοπούλου Παναγιώτα

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

* Ο Μεταμοντερνισμός ως στοχασμός και ως ιστορική κατάσταση

* Ο Μεταμοντερνισμός εναντίον Διαφωτισμού

* Giddens, Α. Αναστοχαστική νεωτερικότητα, εμπιστοσύνη και διακινδύνευση

* Beck, U. Η κοινωνία της διακινδύνευσης

* Bell, D. Η μεταβιομηχανική κοινωνία

* Baudrillard J. Η στροφή από την παραγωγή στην κατανάλωση. Προσομοίωση και υπερπραγματικότητα

* Jameson, F. Ο μεταμοντερνισμός ως η πολιτιστική λογική του ύστερου καπιταλισμού.

* Harvey, D. Η μετάβαση από τον φορντισμό στον “ευέλικτο τρόπο συσσώρευσης”. Η αλλαγή της χωρο-χρονικής εμπειρίας – η συμπίεση του χώρου και του χρόνου.

* Bauman, Z. Νεωτερικότητα και Ολοκαύτωμα. H ρευστή νεωτερικότητα

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα

Hall, S., D. Held, A, McGrew, (2003) Η Νεωτερικότητα Σήμερα, Σαββάλας.

Giddens Α. (2001), Οι συνέπειες της Νεωτερικότητας, Κριτική.

Ritzer G. (2012), Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Κριτική (σελ. 563-604, 636-672).

Τρόπος εξέτασης: Η εξέταση του μαθήματος θα είναι προφορική, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΚΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: Εμπειρική Εγκληματολογία Ι

Κωδ.Μαθήματος: 774

Εξάμηνο: Γ΄

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

----------------------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικά: Εννοιολογική οριοθέτηση και κριτήρια επιστημονικότητας των ερευνών

Εισαγωγικό Κεφάλαιο: Μέθοδοι και τεχνικές της εγκληματολογικής έρευνας

1. Τύποι ερευνών

2. Μέθοδοι & Τεχνικές (αναλυτική παρουσίαση)

3. Επίπεδα ανάλυσης

Έρευνες ενταγμένες στην Εγκληματολογία «του περάσματος στην πράξη»

Ι. Έρευνες μετρήσεων εγκληματικότητας

1. Μεθοδολογικά εργαλεία: Στατιστικές, έρευνες θυματοποίησης, έρευνες αυτό-ομολογούμενης ενοχής

2. Χρονολογικές διακυμάνσεις της εμφανούς εγκληματικότητας

3. Γεωγραφικές διακυμάνσεις της εμφανούς εγκληματικότητας

4. Επίπεδα ανάλυσης και τεχνικές χαρτογράφησης

ΙΙ. Παράγοντες Εγκληματογένεσης

1. Έρευνες ατομικών παραγόντων: Βιολογικοί, Ψυχολογικοί, Δημογραφικοί (Φύλο-ηλικία)

2. Έρευνες κοινωνικών παραγόντων:

2.1. Οικονομικοί (γενική/ατομική οικονομική κατάσταση, έγκλημα λευκού περιλαιμίου)

2.2. Πολιτισμικοί παράγοντες (νεανικές συμμορίες, βίαιη υποκουλτούρα, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος των ΜΜΕ)

2.3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες (οικολογικές εμπειρικές προσεγγίσεις, εγκλήματα βίας και αστικοποίηση)

Αντιστοιχεί στις σελ. 1-150 του βιβλίου της διδάσκουσας Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου «Εμπειρική Εγκληματολογία», εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα 2004.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι

Κωδ.Μαθήματος: 604

Εξάμηνο: Α΄

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

----------------------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ι. Το εγκληματικό φαινόμενο

Α. Στοιχεία εγκληματικού φαινομένου

- Ο κανόνας

- Η παράβαση (έγκλημα-εγκληματικότητα-εγκληματίας)

- Η κοινωνική αντίδραση (κύρωση)

Β. Χαρακτηριστικά του εγκληματικού φαινομένου

-Παγκοσμιότητα

-Διαχρονικότητα

-Εννοιολογική σχετικότητα

ΙΙ. Η επιστήμη της Εγκληματολογίας

Α. Χαρακτηριστικά της εγκληματολογικής επιστήμης

-Αυτονομία

-Διεπιστημονικότητα

-Συνθετικός/ενωτικός χαρακτήρας

Β. Γένεση και εξέλιξη της Εγκληματολογίας

-Οι πρόδρομοι

-Οι ιδρυτές

- Οι συνεχιστές

Γ. Διακρίσεις και Κλάδοι της Εγκληματολογίας

Δ. Μεθοδολογικά Στοιχεία

Αντιστοιχεί και στο περιεχόμενο του βιβλίου «Στοιχεία Εγκληματολογίας», του Ιάκωβου Φαρσεδάκη, εκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης. Εξαιρούνται όσα αντιστοιχούν στις σελ. 111-128.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Ι  Κωδ.Μαθήματος: 604

Εξάμηνο: Α΄

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Εγκληματολογική Θεωρία Ι [ΥΕ, Γ’ εξαμ., κωδ. 615]

Α. Χάιδου, Θετικιστική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη

Ναρκωτικά: Νομοθεσία και Πολιτικές [ΥΕ, Ε’ Εξάμ., κωδ. 142]

Α. Χάιδου, Ναρκωτικά: Χρήση - Εξάρτηση - Επίσημος κοινωνικός έλεγχος, Νομική Βιβλιοθήκη

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ι

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

 

677-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
 

Εξεταστέα ύλη:

1. Ο φάκελος κειμένων που είναι αναρτημένος στον Πάνδημο (ψηφιακή βιβλιοθήκη) με τον τίτλο: Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές-Διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας [677] 

2. Το παρακάτω σύγγραμμα:

- Gérard Noiriel, Tι είναι η σύγχρονη Ιστορία;, Gutenberg, Αθήνα, 2005, κεφάλαια 1, 2 [σ.σ. 53-61], 3.

 
055- Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εξεταστέα ύλη: ένα από τα δύο παρακάτω παρακάτω συγγράμματα:
- Μαριάνθη Γ.Α. Κοτέα,Τοπική Διακυβέρνηση και αστικοποίηση: ο εκσυγχρονισμός της Δημοτικής Διοίκησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Διόνικος, Αθήνα, 2007. Εξεταστέα ύλη: σ.σ. 13-121.

- Μαριάνθη Γ.Α. Κοτέα, Δημοτική Μεταρρύθμιση και πολιτικός εκσυγχρονισμός, 1912-1936, Διόνικος, Αθήνα, 2014. Εξεταστέα ύλη: σ.σ. 65-166.

Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας ΙΙ.

Η ποιοτική προσέγγιση (619) Υ., Δ.Μ. 3

Διδάσκουσα: Άννα Λυδάκη

Εξεταστέα ύλη χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξεταστέα ύλη του ανωτέρω μαθήματος είναι:

Από το βιβλίο:

Ά. Λυδάκη, Αναζητώντας το χαμένο Παράδειγμα. Επιτόπια έρευνα, κατανόηση, ερμηνεία, Παπαζήση, Αθήνα 2016, οι σελίδες:

33-79, 95-102, 116-126, 135-167, 181-199, 217-230, 338-350, 401-410, 479-508.

Από τον φάκελο σημειώσεων:

C. Robson, Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, (επιστ. επιμ. Κ. Μιχαλοπούλου, επιμ. μετ. Φ. Καλύβα, μετ. Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού), Gutenberg, Αθήνα 2007, οι σελ. 41 και 226-234.

Ά. Λυδάκη, Ίσκιοι κι αλαφροΐσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και πολιτισμικές σημασίες, β’ έκδοση Παπαζήση, Αθήνα 2012, οι σελ. 57-65.

E. Babbie, Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα (εισ., επιμ. Κ. Ζαφειρόπουλος, μετ. Γ. Βογιατζής), Κριτική, Αθήνα 2011, οι σελ. 525-536.

 

Μάθημα: Φύλο και Σεξουαλικότητες, 219 (Ζ’)

Διδάσκουσα: Α. Χαλκιά

Εξεταστέα Ύλη:

Χαλκιά, Α. Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας: σεξ, έκτρωση και εθνικισμός στην σύγχρονη Ελλάδα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2007.

-το κεφ. της Εισαγωγής και όλο το βιβλίο εκτός του "Μέρος Α'" (σελ.3-60)

ή

Αποστολέλλη, Ά., Χαλκιά, Α., Σώμα, Φύλο, Σεξουαλικότητα: ΛΟΑΤΚ πολιτικές στην Ελλάδα, εκδ. Πλέθρον, 2012.

-σελ.13-248

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος "Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών" (κωδ. 765) ότι το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/1/2019 λόγω προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης της διδάσκουσας με το 2ο έτος του ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματός της.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 9.00-12.00 στην αίθουσα Ε14.
Η διδάσκουσα
Βασιλική Βλάχου.   

 

Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία (ΚΜ117)-

Εξεταστέα Ύλη

Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση- Δημιουργώντας Ευκαιρίες για Όλους (2004), ΔΓΕ, Αθήνα, Διόνικος

Κεφάλαιο ΙΙ.2 Παγκοσμιοποίηση: Η φύση και οι επιπτώσεις της σσ.57-92

Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 Η Μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης σσ. 132-219

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2001) Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές, Αθήνα, Κριτική

Κεφάλαιο 2ο: Η κοινωνική πολιτική των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, σσ. 35-111

Διαθέσιμο στο eclass

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2003) Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, Διόνικος

Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνική Πολιτική, Ελλάδα: Εννέα Θέσεις, σσ. 229-241.

Διαθέσιμο στο eclass

Σακελλαρόπουλος, Θ. (2003) Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, Διόνικος

Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Ρύθμιση στο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σσ. 293-304.

Διαθέσιμο στο eclass

Εξεταστέα Ύλη του μαθήματος Κοινωνιολογία του Αθλητισμού (147)

Διδάσκων: Μανώλης Χουμεριανός

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν από το βιβλίο των Π. Κυπριανού και Μ. Χουμεριανού, Ανατομία των ποδοσφαιρικών παθών, Αθήνα, Διόνικος, 2009, η εξεταστέα ύλη είναι:

ΚΕΦ. 1, σελίδες19-41

ΚΕΦ. 2, σελίδες 67-97

ΚΕΦ. 3, σελίδες 123-156

ΚΕΦ. 4, σελίδες 157-169 και 188-211

ΚΕΦ. 5, σελίδες 213-257

ΚΕΦ. 6, σελίδες 259-290

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν από το βιβλίο Ποδόσφαιρο και κοινότητες οπαδών. Αντιπαλότητες και πολιτικές της ταυτότητας (επιμ. Γ. Ζαϊμάκης και Ν. Κοταρίδης), Αθήνα, Πλέθρον, 2013, η εξεταστέα ύλη είναι: σσ. 27-55, 59-83, 86-105, 107-126, 127-140, 143-160, 161-197, 202-216, 221-234.

 

ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ και Γ’ εξαμήνου Σπουδών να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων, ακαδ. έτους 2018-19, από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2019.

Από τη Γραμματεία

Καλούνται οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές, όλων των κατηγοριών, να συμπληρώσουν την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την διαγραφή τους από το Πανεπιστήμιο προέλευσης.

Από την Γραμματεία

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι στις 8/1/2019 και ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Ε12 και στις 14/1/2019 και ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Γ1 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Αντεγκληματική Πολιτική"  της (Διδάσκουσας ΕΣΠΑ) κ. Ε. Κοντοπούλου.
 

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔ. (030177)

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΝΔΗΜΟ

Β. Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση), ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 2014

1. Μιλτιάδης Κήπας, Η προοπτική της Ανάπτυξης στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη: η λογική και το θεσμικό πλαίσιο, σ.σ. 103-139,

2. Μακρής, Η νοτιοανατολική Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση: η αποτίμηση ενός υποδείγματος μετάβασης και μερικοί προβληματισμοί για το μέλλον, σ.σ. 661-688,

3. Μιλτιάδης Κήπας, Η συγκρότηση και η ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς και του καπιταλισμού στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, σ.σ.763-794,

4. Γιώργος Οικονομάκης, κ.α., Άμεσες ξένες επενδύσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία: μία συγκριτική διερεύνηση, σ.σ. 975-1035

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΩΔ. 643

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: IVAN T. BEREND, ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG

Κεφ. 1: Το ευρωπαϊκό σύστημα της ελεύθερης οικονομίας και οι επιδράσεις πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σελ.35-62.

Κεφ. 2: Η παρακμή της ελεύθερης οικονομίας και η άνοδος του συστήματος της ελεγχόμενης αγοράς, σελ. 84-95, 103-117, 127-141

Κεφ. 3: Ο οικονομικός διευθυντισμός, σελ. 147-157, 166-186, 193-196.

Κεφ. 4: Το σύστημα της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, σελ. 228-239, 245-271.

Κεφ. 5.Η μικτή οικονομία και το κράτος πρόνοιας στην ενοποιημένη μεταπολεμική Ευρώπη, (όλο)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Ακαδ. Έτους 2018-2019

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

(Μέρος Πρώτο, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

(Μέρος Δεύτερο, ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

Μέρος Τρίτο, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΜΝΟΜΙΚΗ)

Κωδικός Μαθήματος: 014

Εξάμηνο: Α΄

Διδάσκοντες: Θ. Σακελλαρόπουλος-Μ. Κήπας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές Κοινωνιολογίας ότι η ύλη της εξεταστέας ύλης του μαθήματος είναι:

1. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ανταγωνισμός, εντολή μεταβολή,

ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: αποτελεσματικότητα δικαιοσύνη δημοκρατία

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ

* Adam Smith

* Karl Marx

* Joseph Scumpeter

* John Keynes

3. ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ

Η φύση των Αγορών

Προσφορά και ζήτηση

Αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης

5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΧΕΡΙ (Μόνο αυτό)

6. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

Τι είναι τα κέρδη;

Υπολογίζοντας το ποσοστό κέρδους

Οι καθοριστικοί παράγοντες του ποσοστού κέρδους

Το ποσοστό κέρδους ανά ώρα εργασίας

Οι καθοριστικοί παράγοντες εργασίας στο ποσοστό κέρδους

Πρώτες ύλες και κεφαλαιουχικά αγαθά ως καθοριστικοί παράγοντες του ποσοστού κέρδους

Ο ρόλος των κεφαλαιουχικών αγαθών

7. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Ανταγωνισμός για τα κέρδη

Οι μορφές του Ανταγωνισμού

Επενδύσεις για τον Ανταγωνισμό

Η Δυναμική του Ανταγωνισμού

Προς εξίσωση των Ποσοστών Κέρδους

Προς Οικονομική Συγκέντρωση;

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

8. ΤΑ ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

9. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

10. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κανόνες οργάνωσης του κράτους

Οι οικονομικές δραστηριότητες του κράτους

Η επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας του κράτο

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη  για το μάθημα  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ <Υ.Ε.,ΚΩΔ.030129,Ζ'ΕΞΑΜΗΝΟ>.

1.Τσίρος Νικόλαος,Κράτος,εξουσία,κοινοβουλευτικό σύστημα  σε κρίση κατά την περίοδο 1914-1920.Ο Ε.Βενιζέλος και η λειτουργία του πολιτεύματος,Παπαζήσης,σσ.66-138.
2.Heywood Andrew,Εισαγωγή στην Πολιτική,Πόλις,σσ.21-70.
3.Μοντεσκιέ,Το Πνεύμα των Νόμων,Γνώση,σσ.115-141.
4.Διαμαντόπουλος Θανάσης,Τα πολιτικά καθεστώτα,Παπαζήσης,σσ.89-127.
5.Ψυχοπαίδης Κοσμάς,Ο φιλόσοφος,ο πολιτικός και ο τύραννος,Πόλις,σσ.85-117.
6.Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος,Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος,Παπαζήσης,σσ.141-166.
 
Ο διδάσκων,
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

 

"ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ" - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Συγκριτική Εγκληματολογία" (Κ.Μ. 706) περιλαμβάνεται:

1. - Στον φάκελο του Ε. ΤΡΙΒΙΖΑ «Θέματα Συγκριτικής Εγκληματολογίας» (1989). ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα κεφάλαια:

α. «Εισαγωγή» (σ. 1-8).

β. Από την ενότητα «Μεθοδολογικά και επιστημολογικά προβλήματα της συγκριτικής εγκληματολογίας» το κεφάλαιο «Η ‘αυτοκτονία’ του Durkheim» (σελ. 5-7).

γ. Από την ενότητα «Το έγκλημα στις αναπτυγμένες χώρες»:

                                          i.    «Ανομία» (σ. 7-9)

                                        ii.    «Κοινωνική αποδιοργάνωση [Η Σχολή του Σικάγο]» (σ. 10-12)

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Ο φάκελος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «Πάνδημος». Αγνοείστε τις διαγραφές με Χ ορισμένων κεφαλαίων, καθώς και την παλαιότερη  «Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012».  

  1. - Στο βιβλίο του ThorstenSellin, «Πολιτισμική σύγκρουση και έγκλημα», εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη».

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ μόνο οι σελίδες: 37- 44, 51- 58, 75- 86.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και σημειώσεων.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας Κοινωνικά κινήματα & Κοινωνικά Δικαιώματα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, ότι το μάθημα του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας Κοινωνικά κινήματα & Κοινωνικά Δικαιώματα αναβάλλεται για την Παρασκευή 21/12, λόγω κωλύματος.

Από την Διδάσκουσα 

Ι. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Αρτινοπούλου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα της Καθηγήτριας κ. Αρτινοπούλου   την Τρίτη 18/12 θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ στις 12.15. 

 

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
 
Δημητρη Λαμπρελλης,Η προσληψη του Νιτσε στην Ελλαδα.''Τεχνη΄΄ και ΄΄Διονυσος΄΄,Βλαστος και Καζαντζακης,Εκδοσεις Παπαζηση, Αθηνα 2018,σελ.11-279.
 
2.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι (Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ)
 
Δημητρης Λαμπρελλης,Μεταξυ της εκκαλυψης και της απωλειας του φιλοσοφειν,Εκδοσεις Παπαζηση,Αθηνα 2017,σελ 9-108.
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

CALL FOR PAPERS του διεθνούς διεπιστημονικού συμποσίου με θέμα “Feminism and Technoscience.”

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Γεωργοπούλου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα της κ. Γεωργοπούλου Π. Επίκ. Καθηγήτριας : "Μετανεωτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία" του Ε΄εξαμήνου και "Κοινωνία και διαδίκτυο: Η κοινωνική θεωρία στην εποχή της πληροφορίας", δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.

από την Γραμματεία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" 7/12/2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι  την Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 15:00-18:00 θα αναβληθεί η διδασκαλία του μαθήματος "Αντεγκληματική Πολιτική" (αίθουσα Ε12), λόγω κωλύματός της (Διδάσκουσας ΕΣΠΑ) κ. Ε. Κοντοπούλου. 

από την Γραμματεία

 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό μάθημα του διδάσκοντος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΟΥ με τίτλο "ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ.ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ"θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη,11-12-2018,στην αίθουσα Ε14,ώρα 15-18 και όχι την Πέμπτη,όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο,λόγω προσωπικού κωλύματος.
 
Ο διδάσκων,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
 

 Μάθημα Κοινωνιολογία της Θρησκείας.

Το μάθημα "Κοινωνιολογίας της Θρησκείας Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη,στο Αμφ. 2,  16.00-19.00,  διότι ο διδάσκων καθηγητής κ. Παπαρίζος,
θα βρίσκεται ως εισηγητής σε Συνέδριο του Παν/μίου της Πάτρας, του Τμήματος Φιλοσοφίας.
 
 

ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης για την αναβολή μαθημάτων του Καθηγητή κ. Δ. Λαμπρέλλη 

Αθήνα, 03/12/2018

Εκ παραδρομής έγινε λάθος η ημερομηνία αντί για 6/12/2018,  το ορθό είναι: 05/12/2018.

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ότι δεν θα γινουν τα μαθηματα ΄΄Εισαγωγη στην Κοινωνικη και Πολιτικη Φιλοσοφια'' και ''Συγχρονη Κοινωνικη και Πολιτικη Φιλοσοφια Ι" του κ. Δ. Λαμπρέλλη Καθηγητή, στις 5/12/2018, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

από την Γραμματεία

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ.ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ

Αθήνα, 30/11/2018

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ότι δεν θα γινουν τα μαθηματα ΄΄Εισαγωγη στην Κοινωνικη και Πολιτικη Φιλοσοφια'' και ''Συγχρονη Κοινωνικη και Πολιτικη Φιλοσοφια Ι" του κ. Δ. Λαμπρέλλη Καθηγητή, στις 6/12/2018, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

από την Γραμματεία

 

Διάλεξη του καθηγητή κ. Mika Bartosz Πέμπτη 29/11 στις 18.00 Πάντειο Πανεπιστήμιο / Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ

Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Κοινωνιολογίας ακαδημαϊκού έτους 2017-18  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:30  στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.

 Ορκωμοσία Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνιολογίας,Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.30 στην Αίθουσα Τελετών

 Ορκωμοσία ΠΜΣ Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.30 στην αίθουσα τελετών

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΔΟΞΟΥ

Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν επιλέξει το μάθημα Ε΄ εξαμήνου

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ι (019)

Το βασικό εγχειρίδιο είναι «Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης», εκδ. Ι Σιδέρης, Αθήνα 2013.

Το β’ εγχειρίδιο που αναφέρεται στον Εύδοξο είναι βοηθητικό.

Η διδάσκουσα

΄Εφη Λαμπροπούλου

 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Tα μαθήματα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (778)
και
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΙ (019)
Της Παρασκευής 23ης Νοεμβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό.
Θα συνεχιστούν κανονικά από τις 30 Νοεμβρίου 2018.
Η διδάσκουσα
΄Εφη Λαμπροπούλου
 

 ΠΜΣ μάθημα με προσκεκλημένους ομιλητές

Κοινωνία και ΧώροςΟ κ. Παναγιώτης Δουκέλλης δεν θα διδάξει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ορισθεί σε συμφωνία με τους φοιτητές.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ [055]- Aναβολή μαθήματος της ερχόμενης Τετάρτης 21 Νοεμβρίου για λόγους υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού Υποψηφίων Διδακτόρων

 ΑΝΑΒΟΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι τη Δευτέρα 5/11/18 θα αναβληθούν οι διδασκαλίες  των μαθημάτων

¨Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις" και "Μειονότητες και Μετανάστες στα Βαλκάνια" 

λόγω ασθένειας του Καθηγητή κ.Γ.Καραμπελιά. 

Οι αναπληρώσεις  των μαθημάτων θα γίνουν εντός του μήνα.

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Κανονισμός ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2018-28

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι, 
την Τετάρτη 7-11-2018 θα αναβληθεί η διδασκαλία του μαθήματος
"Συγκριτική Εγκληματολογία" (Κ.Μ. 706), λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε συνέδριο στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ.
Γιώργος Νικολόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

1. Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2 Έγκριση του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αίτηση

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ακ. ταυτότητα, δηλώσεις μαθημάτων, δηλώσεις συγγραμμάτων, αποτελέσματα εξετάσεων, e-class).

Υπηρεσία ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού

Ένας λογαριασμός για όλες τις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, με βάση στοιχεία που έχει καταχωρισμένα το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο , γρήγορα εύκολα και με ασφάλεια, από το σπίτι ή το γραφείο σας. Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, λαμβάνετε έναν κωδικό PIN στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο ίδρυμά σας. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων και τον ορισμό κωδικού πρόσβασης ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος για χρήση σε διιδρυματικές εφαρμογές.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ τους ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19,

παλαιούς φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Αγαπητοί φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

Η έκδοση των κωδικών θα γίνει ατομικά και είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες

* δήλωση συγγραμμάτων (Εύδοξος) (φοιτητές),

* Ακαδημαϊκή ταυτότητα (όλοι)

* E-class

* Apella (μέλη ΔΕΠ) κ.α.

Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τις 10η Οκτωβρίου 2018 και μεταγενέστερα.

Μέχρι τότε η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές παρέχεται με τα στοιχεία που διατηρείτε σήμερα (παλαιοί φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας). Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού μέσω της υπηρεσίας URegister (https://uregister.panteion.gr/ )

Η διαχείριση των Πανεπιστημιακών εφαρμογών

* Δηλώσεις μαθημάτων

* Ηλεκτρονική βαθμολόγηση και

* Αποτελέσματα εξετάσεων

παραμένει ως έχει και μετά την 10η Οκτωβρίου 2018 και θα ειδοποιηθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω της παρακάτω διαδικασίας

Από την

Γραμματεία του Τμήματος

Κοινωνιολογίας

 

Έναρξη μαθημάτων Π. Σωτήρη (ΠΜΣ "Κοινωνιολογία")
 
Η έναρξη των παραδόσεων στο μάθημα "Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου" του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" θα γίνει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου.
 
Ο διδάσκων
Παναγιώτης Σωτήρης

 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, αναβολή μαθήματος 23/10 & στο ΠΜΣ

 Ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται το μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18.00-21.00, λόγω αδείας της διδάσκουσας.

Η διδάσκουσα,

Βασιλική Καντζάρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ Ι", ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-19

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς με Κ.Μ. 300785 του Ζ΄εξαμήνου κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 15.00-18.00 στην αίθουσα Β3.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

[ΠΜΣ-Κοινωνιολογία] Πρόγραμμα διδασκαλίας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(απόφαση ΓΣ Τμήματος Κοινωνιολογίας 12/10/2018)

  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται διευκρινιστικά ότι για η έναρξη του φροντιστηρίου του μαθήματος "Εμπειρική Εγκληματολογία Ι" θα γίνει κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως της διδάσκουσας καθηγήτριας.

Από τη Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Αθήνα, 01/10/2018

 Ανακοίνωση έναρξης διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι σύμφωνα με την από 27/08/18 απόφαση Συγκλήτου, η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19, θα είναι στις 8/10/2018.

Από την

Γραμματεία του Τμήματος

 

Αθήνα, 27-09-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι τα μαθήματα: «Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις μεθόδους μονοδιάστατης ανάλυσης και στη θεωρία της δειγματοληψίας», Στατιστική ΙΙΙ: Προχωρημένες Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων Η/Υ (εργαστήριο)», θα ξεκινήσουν την εβδομάδα από 15/10/18, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινών Εξαμήνων 2018-19.

Από την

Γραμματεία Τμήματος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

  Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  Aθήνα, 07/09/18

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Δ΄ εξαμήνου του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας, να προσέλθουν στη Γραμματεία και να καταθέσουν την διπλωματική τους εργασία έως και τις 30/09/2018.

Επίσης, όσοι αιτηθούν παράταση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας, η καταλυτική ημερομηνία είναι: 30/09/18.

Από την Γραμματεία

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κ.Μ 300748

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» Κ.Μ 300748 Θα διεξαχθούν προφορικά από τον Καθηγητή κ. Χ. Οικονόμου την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.00-16.00 στο γραφείο Β4, 2ος Όροφος, στο κτίριο ΔΕΣΚΟΙ

 

 

Αθήνα, 31-8-18

Αρ .πρωτ.: 561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ.558/30-08-18 Ανακοίνωσης με τα ονόματα όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία», σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

1) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Σάββατο 22/9/2018, ώρες 18.00-20.00, Αίθουσα 108 (Γυάλινο Κτίριο).

2) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

Κυριακή 23/9/2018, ώρες 10.00-12.00, Αίθουσα 108 (Γυάλινο Κτίριο).

3) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Κυριακή 23/9/2018, 13.00-15.00, Αίθουσα 108 (Γυάλινο Κτίριο).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Το ως ανωτέρω αναφερόμενο κτίριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού, 136, Καλλιθέα, Αθήνα.

Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση

Νέες ημερομηνίες για τις εξετάσεις των μαθημάτων της καθηγήτριας Άννας Λυδάκη

Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας ΙΙ.Η ποιοτική προσέγγιση

Τρίτη, 11.9.2018

ώρα 9.30-12.30 οι φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζει από Α έως Ο.

ώρα 12.30-12.30 οι φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζεια από Π έως Ω.

Κοινωνική λαογραφία  

Τετάρτη, 12.9.2018

ώρα 9.30-12.30

Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου  

Τετάρτη,12..9.2018

ώρα 12.30-14.00

 Συμπληρωματική ενημέρωση: για την αίθουσα εξέτασης των εν λόγω μαθημάτων,  θα είναι στο γραφείο (E11) της Καθηγήτριας κας Λυδάκη,  προφορικά, όπως έχει αναρτηθεί στο αρχικό Πρόγραμμα Εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2018.

από την Γραμματεία του Τμήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ"ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ανακοίνωση 29/8/18
Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ της Κοινωνιολογίας να έχουν παραδώσει την εργασία τους για το μάθημα "Μέθοδοι έρευνας στην Κοινωνιολογία" στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας μέχρι τις 12.9.2018. 
Οι διδάσκουσες
Ά. Καλαματιανού & Ά. Λυδάκη

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία»

ΠΠ Προγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου Σεπτέμβριου ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018

Ανακοίνωση που αφορά σε προφορικές εξετάσεις (συμπληρωματικά για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου)

Όσοι φοιτητές δικαιούνται προφορικής εξέτασης, μπορούν να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (158), ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (162), ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (165) ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ (171) ΣΤΙΣ 27/9/2018 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ε12, ΩΡΑ 11.00-12.00.

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym