ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της Σχολής, , τα Προγράμματα Σπουδών, το Aκαδημαϊκό και Eρευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ, οι  δραστηριότητες και οι προοπτικές των Τμημάτων που την αποτελούν. 

 
Η Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε, όπως και οι άλλες τρείς Σχολές του Παντείου Πανεπιστημίου, το 2013 και αποτελείται από τα Τμήματα ‘Δημόσιας Διοίκησης’ και ‘Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης’.

Η Σχολή παρέχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικότερα, τα τμήματα που την αποτελούν παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη,  Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκη,  Ελεγκτική και Φορολογία,  Διοικητική Επιστήμη και Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ υποστηρίζεται από ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Κέντρα Μελετών και Εργαστήρια που στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Τα Τμήματα της Σχολής και τα μέλη ΔΕΠ αναπτύσσουν μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ παρέχουν και στήριξη σε φορείς ανάπτυξης του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα.
 
Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν εξοπλιστεί με γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για απασχόληση σε πολλές θέσεις στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στον τρίτο τομέα της οικονομίας.
 
Η Σχολή μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση του περιεχομένου σπουδών ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και να ανταποκρίνεται όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

 

 

Κοσμήτορας της Σχολής

 

Βασίλειος Κέφης 

Επικοινωνία

kefis ΒΑΘΜΙΔΑ : Καθηγητής

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Κτίριο:
Όροφος: - , Γραφείο: -

Email :

bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr

Τηλέφωνο : +30 210

ΤΟΜΕΑΣ  :  
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  
CV   pdf blue small  GR  pdf blue small  ENG  

 

 

Ο Βασίλειος Ν. Κέφης γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το 1995 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ (βαθμός: Άριστα) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και με τις προοπτικές που ανοίγονται από μια σύγχρονη διοίκησή τους για την προσέλκυση επενδύσεων του εξωτερικού στη χώρα μας.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, του Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

Έχει διατελέσει Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), Ειδικός Επιστήμονας (Ν.407/82) και από το 2002 μέλος ΔΕΠ (Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τον Προγραμματισμό των Επιχειρήσεων, την Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ερευνητική Μεθοδολογία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Μάνατζμεντ)».

Είναι μέλος της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ», ενώ παράλληλα διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Είναι επιβλέπων έξι διδακτορικών διατριβών ενώ συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό τριμελών και επταμελών επιτροπών και εκλεκτορικών σωμάτων. 

Έχει διδάξει στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής κ.ά.

Είναι εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που αναφέρονται σε στελέχη επιχειρήσεων.

Συγγραφέας πέντε βιβλίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενώ έχει και την επιστημονική επιμέλεια άλλων τεσσάρων.

Μεγάλος αριθμός άρθρων και μελετών του έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και journals της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδος.

Την περίοδο 2014-2016 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέλος της Συγκλήτου για τα ακαδ. έτη 2014-2015 και 2015-2016. Το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 διετέλεσε και πάλι μέλος της Συγκλήτου του προαναφερθέντος Πανεπιστημίου, ως εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του Τμήματός του. Την περίοδο 2006-2010 συμμετείχε στο ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του Παντείου Πανεπιστημίου.     

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym